TracesOfWar.com

Inloggen

Sporen van de Oorlog Overloon: 10. Arbeidskamp

(Nederland - Noord-Brabant - Overloon)

In het dorp Overloon is een route uitgezet met vijftien borden. Het geeft op vijftien verschillende locaties in het dorp een beeld van wat er zich in het dorp heeft afgespeeld. De route heet: "Sporen van de oorlog" en is mogelijk gemaakt door het Oorlogsmuseum Overloon.

De Slag om Overloon van 26 september tot 14 oktober 1944

Meer dan vier jaar lang was de Tweede Wereldoorlog min of meer aan Overloon voorbijgegaan. Maar op 26 september 1944 bereikte het front dit dorp in De Peel. De smalle strook land die tijdens de operatie Market Garden tussen Eindhoven en Arnhem was bevrijd, werd langzaam maar zeker verbreed. De opmars van het geallieerde leger verliep voorspoedig tot aan Overloon. Daar hadden de Duitsers zich ingegraven om de vijand een halt toe te roepen. Op 30 september zetten de geallieerden de aanval in met de 7e Amerikaanse Pantser Divisie. Na 9 dagen zeer felle strijd trokken de uitgeputte Amerikanen zich terug en werden zij afgelost door Britse legereenheden onder bevel van Generaal-majoor L.C. Whistler. Na een paar dagen van betrekkelijke rust, waarin door hevige regenval Overloon was veranderd in n grote modderpoel, brak op 12 oktober om 11.00 uur de hel los. Anderhalf uur bestookten de geallieerden de Duitse stellingen met zware artillerie en luchtaanvallen. Ruim 100.000 granaten vlogen de Duitsers om de oren. Toen het dorp volledig in puin lag, begon de opmars van de Britten. Huis voor huis werd veroverd ten koste van enorme verliezen. Ook in de bossen vonden felle man tegen mangevechten plaats. Op 14 oktober, om vier uur in de middag, viel het laatste bolwerk, de kerk, in het dorp Overloon. De nog aanwezige Duitsers werden gevangen genomen. Overloon bleef achter als een totaal verwoest dorp.

10. Arbeidskamp

U bevindt zich midden in n van de twee toenmalige Duitse NAD/kampen in Overloon, genaamd "Arbeidskamp Zuid", (een van de twee arbeidskampen in Overloon) Nederlandse jongens werden in die barakken ondergebracht om werk te verrichten voor de Duitsers. En van die barakken heeft nog een poos dienst gedaan als woning. Tot in het midden van de jaren vijftig woonden in die voormalige barak Michel en Nel Strijbosch ( "Michel en Nel de Vers", genoemd naar de boerderij "De Vers"). De funderingen zijn nog ten dele aanwezig.

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Paul Moerenhout
  • Foto's: Paul Moerenhout
  • Oorlogsmuseum Overloon

Gerelateerd Go2War2.nl artikel

Adres- en contactgegevens

Adres:
Raaijweg
Overloon
WOII gehalte:
100%
Beoordeling:
40%

Waar ligt het?

 

Laatst bezochte bezienswaardigheden (Wissen)

Sporen van de Oorlog Overloon: 10. Arbeidskamp
Opslaan

Bewaarde bezienswaardigheden (Overzicht)

Bezoekersreacties

Opties

Reacties